Lopende en toekomstige medische onderwijsactiviteiten

Voortgezette medische opleiding
European Prevention Center

Dag van de privégeneeskunde

In het kader van de Dag van de privégeneeskunde 2023 biedt de Duitse vereniging van privéartsen (PBV) samen met de internist en sportarts Dr. Wolfgang Grebe en de internist, cardioloog en sportarts Prof. Dr. Uwe Nixdorff de gecertificeerde training over het zwaartepunt van de activiteit "CHECK-UP-MEDICINE - Cardiovasculaire Preventiemodule" aan als satellietevenement van het congres. Meer informatie vindt u in de begeleidende brochure: Dag van de Privégeneeskunde 2023 

Lees meer "

Kunsttentoonstelling in het EPC

nl_NLNederlands