VISION

TO INCREASE HAPPINESS AND LONGEVITY

MISSION

FROM PREDICTION TO PREVENTION

STRATEGY​

TO REDUCE MORBIDITY AND MORTALITY

AFFILIATIES

Cardiologie Nixdorff-Vester

Naast onze controlediensten bieden we in onze cardiologische privépraktijk ook andere diensten aan in het kader van de tarieflijst voor artsen (GOÄ). U kunt deze indienen bij uw particuliere ziektekostenverzekering of zelf betalen.

Hanako

Professor Nixdorff is medeoprichter en medisch directeur van de gezondheidsdienst Hanako. 

Hanako biedt middelgrote en grote bedrijven health checks voor hun werknemers. De gezondheidscontroles van Hanako zijn gebaseerd op de ervaring van het EPC, volledig gedigitaliseerd en gemodulariseerd. Ze worden dus uitgevoerd op een gestandaardiseerde maar gepersonaliseerde manier door medische teams met mobiele apparaten overal in Duitsland, zonder reis- en wachttijden voor de deelnemers.

(IC)²

Prof. Nixdorff heeft samen met de radiologische en nucleair cardiologische collega's van MVZ radios GmbH (https://www.radios-praxen.de) het "Interdisciplinary Cardiac Imaging Center ((IC)²)" opgericht in het Medical Center Düsseldorf (GrandArc). Een ultrasnelle SOMATOM Definition Edge CT (laagste stralingsdosis, kortste onderzoekstijd, hoogste beeldkwaliteit), een 3T MRI en een D-SPECT gammacamera zijn beschikbaar voor diagnostiek van de dwarsdoorsnede van het hart.

ECPM

Voor toekomstige ontwikkeling zal de preventieve medische ervaring van het EPC individueel worden aangevuld in samenwerking met een gerenommeerd geneticus, Prof. K. Nayernia. Een nog vroegere detectie of dispositie van (kwaadaardige) processen is mogelijk met moleculaire en genetische methoden (genotype). In ECPM worden genotype en fenotype verzameld voor wederzijdse, synthetische aanvulling van informatie voor gepersonaliseerde preventieve geneeskunde, waardoor de preventieve geneeskunde verder wordt geprofessionaliseerd.

ACTIVITEITEN IN MEDISCHE GENOOTSCHAPPEN

Europese vereniging voor preventieve cardiologie (EAPC)

Prof. Nixdorff was lid van de Executive Board; woordvoerder van de Communication Committee; adviseur van de Prevention, Epidemiology & Population Science (PEP) Section. Binnen de ESC wordt aandacht besteed aan de zorg voor preventieve cardiologie, zoals onder andere wordt onderstreept door de huidige projectieve accreditatie voor preventiecentra door de EPC als pilotcentrum.

Europese Sociëteit voor Cardiologie (ESC)

Prof. Nixdorff was actief betrokken bij diverse accreditaties op het gebied van beeldvorming; ook bij het curriculum van de "European Cardiologist"; momenteel lid van de Deployment Endorsement Policy / Task Force Live Events. De Society vertegenwoordigt de ongeveer 100.000 cardiologen in Europa; er is een uitgebreid arsenaal aan wetenschappelijke richtlijnen die de evidence base vormen in de EPC.

Duitse vereniging voor cardiologie - cardiovasculair onderzoek (DGK)

Prof. Nixdorff was voorzitter van de werkgroep voor cardiovasculaire echografie en cluster speaker van de werkgroepen voor beeldvormende procedures (echo, MRI, CT, nucleair); later ook voorzitter van de werkgroep voor preventieve cardiologie. Nascholingsactiviteit in de Academie van de DGK. De vereniging vertegenwoordigt ongeveer 10.000 cardiologen in Duitsland.

Duitse vereniging voor preventie en antiverouderingsgeneeskunde (GSAAM)

Prof. Nixdorff is lid van de raad van bestuur en de wetenschappelijke adviesraad. De vereniging richt zich op preventieve geneeskunde en veroudering; ongeveer 1000 collega's met interesse in preventieve geneeskunde zijn lid. Naast evidence wordt ook aandacht besteed aan innovatie in preventie.

 

Hartstichting

Prof. Nixdorff is lid van de Wetenschappelijke Adviesraad, waar hij verantwoordelijk is voor de jaarlijkse thema-hartweken en telefonische consulten om de bevolking bewust te maken van "hartkwesties".

Hogedrukcompetitie

Prof. Nixdorff is lid van de Commissie voor Vasculaire Functie; de overeenkomstige diagnostiek is in de EPC vastgelegd als basisdiagnostiek (arteriële vaatstijfheid of -elasticiteit; "De mens is zo oud als zijn vaten").

Assmann Stichting

Prof. Nixdorff was een Research Fellow aan het Leibniz Instituut voor Arteriosclerose Onderzoek in het Universitair Ziekenhuis van Münster onder leiding van Prof. Assmann. Het PROCAM onderzoek leeft voort onder de stichting. Hier kan de PROCAM-risicoscore (iemands eigen risico op een hartaanval), waarop het EPC-algoritme is gebaseerd, worden berekend met een rekenmachine.

Cooper Instituut

Prof. Nixdorff staat in wetenschappelijk contact met Dr. Cooper en Dr. Blair sinds hij daar zijn "Physical Fitness Specialist" certificering ontving. Het Cooper Instituut en Cooper Kliniek onder leiding van Dr. Cooper is het toonaangevende wetenschappelijke fitnessinstituut, waaruit tot nu toe > 700 peer-reviewed artikelen zijn voortgekomen en waarop het EPC in belangrijke mate is georiënteerd.

Terugroepactie Heinz Nixdorf

Prof. Nixdorff werkte vele jaren samen met Prof. Erbel in het Johannes Gutenberg Universitair Ziekenhuis in Mainz, de initiatiefnemer van de Nixdorf Recall Study, een fundamenteel preventieonderzoek. Nomogrammen van deze studie zijn vastgelegd in het EPC, volgens welke een leeftijds- en geslachtsreferentie van veel gemeten waarden wordt uitgevoerd.

Studieboeken

Medicijnen voor controle
Uitgeverij Thieme

Controlegeneeskunde (Thieme Verlag)

In een holistisch leerboek over evidence-based ziektepreventie worden alle belangrijke medische disciplines gepresenteerd met hun betekenis voor de preventieve geneeskunde en aan het eind ook aangevuld met complementaire methoden en het salutogenetische concept. Het boek is momenteel uitverkocht en is gedeeltelijk nog tweedehands of als e-book verkrijgbaar.

Het ESC-handboek over preventieve cardiologie

Het ESC-handboek over preventieve cardiologie

In dit leerboek van de European Society of Cardiology zijn Prof. Nixdorff en co-auteurs Prof. Achenbach, Prof. Nagel, Prof. Zamorano en anderen verantwoordelijk voor het onderwerp "Imaging in Cardiovascular Prevention". Het boek biedt een compleet overzicht van het bewijs in de preventieve cardiologie. De redactie onder leiding van collega Prof. Gielen plant momenteel een nieuwe editie.

"30 minuten van de toekomst"-interview

"30 minuten toekomst"

 

Toekomstdenkers Interview met Prof. Dr. Uwe Nixdorff

 

Demografische veranderingen, onze houding ten opzichte van gezond blijven en, als gevolg daarvan, het bieden van adequate preventieve gezondheidszorg zal een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia zijn. Prof. Dr. Uwe Nixdorff, een van Europa's meest vooraanstaande preventieartsen, belicht de status en mogelijke scenario's los van de huidige debatten in de media in ons Future Thinkers interview.

 

Proefschriften bij het EPC

De check-up gegevens van het EPC worden wetenschappelijk geanalyseerd (geanonimiseerd) in lopende doctoraalscripties in samenwerking met verschillende universitaire instellingen, momenteel meestal in cross-sectionele studies, maar binnenkort ook in longitudinale studies, aangezien er nog steeds een aanzienlijke behoefte is aan kennis over check-up uitkomstonderzoek.


Voltooid werk uit series van de EPC:

  1. "Controlegeneeskunde in secundaire preventie: rationale voor magnetische resonantiebeeldvorming van het hele lichaam van de asymptomatische persoon".
  2. "De omega-3-index als cardiovasculaire risicomarker. Zijn er correlaties met traditionele en nieuwere cardiovasculaire risicomarkers?"

Lopende werkzaamheden aan series van de EPC:

  1. "Number Needed to Screen in the Early Detection of Atherosclerosis: Is Cardiovascular Check-up Rationeel en Rationeel?"
  2. "Rationale van evidence-based controlegeneeskunde: over de omzetting van vroegtijdige opsporing in preventieve geneeskunde "
  3. "Witte stof hyperintensiteiten als preventieve factor in relatie tot cardiovasculair risicoprofiel".
  4. "Klinische validatie van een microdiagnostisch meetsysteem voor slaapapneu-screening en met gelijktijdige plethysmografische pulsgolfanalyse voor geavanceerde cardiovasculaire risicostratificatie".
  5. "Sekse- en leeftijdsafgeleid normogram voor tonometrisch geregistreerde pulsgolfanalyse van een normaal collectief met cardiovasculair risico".
  6. "De oculaire fundus arterioveneuze quotiënt in cardiovasculaire risicostratificatie. Relatie met PROCAM-score, polsgolfanalyse en carotis intima-media dikte".
nl_NLNederlands